foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na naszej stronie! Znajdziesz tu informacje przede wszystkim dla uczniów, ale również dla rodziców jak i dla kadry pedagogicznej. Witamy również Was drodzy goście!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach

im. Ziemi Mazurskiej

21.09.2020

Dowozy i rozwozy na rok szkolny 2020/2021

Poranny dowóz do szkoły

Jeleniowo 7.10

Rańsk 7.18

Orzyny kolonia 7.28

 

Miętkie 7.36

 

Jabłonka wieś 6.55

Nowe Kiejkuty 6.59

Jabłonka PKP 7.08

 

Targowo 7.49

 

 

 

 

Rozwóz po lekcjach – I kurs

 • Nowe Kiejkuty, Jabłonka wieś, Jabłonka PKP – 12.55
 • Miętkie – 12.55
 • Jeleniowo, Rańsk, Orzyny Kolonia – 13.05
 • Targowo – 13.40

Rozwóz po lekcjach – II kurs - Śr, Czw, Pt

 • Nowe Kiejkuty, Jabłonka, Jabłonka PKP – 13.45
 • Miętkie – 13.45
 • Jeleniowo, Rańsk, Orzyny Kolonia – 13.55
 • Targowo – 13.40

Rozwóz po lekcjach – II kurs - Pn, Wt

 • Nowe Kiejkuty, Jabłonka, Jabłonka PKP – 14.30
 • Miętkie – 14.30
 • Jeleniowo, Rańsk, Orzyny Kolonia – 14.40
 • Targowo – 15.05
 
 
31.08.2020
 

Drodzy Państwo

Proszę o zapoznanie się z zasadami i procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid - 19.
 
Procedury będą stosowane w ZS-P w Orzynach od 01 września 2020.
 
 
 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Ziemi Mazurskiej im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach

 
 
 
31.08.2020
 

Szanowni Państwo

Rodzice i Uczniowie

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2020/2021

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się

w salach lekcyjnych o godz. 8.00

W celu zachowania dyscypliny sanitarnej:

 • uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym na rozpoczęcie oczekują w klasach
 • w szkole w przestrzeni wspólnej uczniowie kl. IV - VIII przebywają w maseczkach (korytarz, schody)
 • uczniowie mieszkańcy Orzyn przychodzą na spotkanie z wychowawcą nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczonym czasem,
 • po wejściu do budynku szkoły dezynfekują ręce i udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali lekcyjnej,
 • uczniowie klas I mogą przyjść do szkoły z jednym rodzicem/opiekunem
 • wychowankowie przedszkola zbiórka w budynku sali sportowej zachęcamy i zalecamy aby dziecko było z jednym rodzicem/opiekunem
 • rodzice przyprowadzający w tym dniu swoje dzieci do szkoły (klasy od II do VIII), proszeni są o pozostanie na boisku szkolnym, zachowując bezpieczny odstęp co najmniej 1,5m. ( wejście do klasy może nastąpić po wyraźnej zgodzie nauczyciela wychowawcy z zachowaniem środków ostrożności)
 • wszyscy wchodzą wejściem mniejszym
 
 
31.08.2020
 

Obowiązujące procedury w szkole

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!

Z radością powitamy Uczniów w progach naszej szkoły

dnia 1 września 2020 roku.

Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z Wychowankami oraz Państwem.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się COVID - 19

 

 1. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkolnych.
 2. Prosimy, aby uczniowie mieszkańcy Orzyn przychodzili do szkoły nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Uczniowie będą się uczyć zgodnie z planem lekcji, w przydzielonych salach lekcyjnych dla każdego oddziału klasowego. Przerwy spędzają z nauczycielem uczącym w salach lub podwórku. Zmieniają salę tylko w przypadku zajęć informatycznych. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie przechodzą do sali gimnastycznej lub wychodzą na świeże powietrze.
 4. W szkole podczas zajęć (lekcji) nie obowiązuje noszenie maseczek dla uczniów, ale jeśli rodzic uzna to za konieczność, to nie będzie przeciwwskazań. Obowiązkiem jest noszenie maseczek podczas przerw na korytarzach, oczekując w salach na autobus.
 5. Korzystanie z szatni szkolnych zostaje zawieszone do odwołania. Okrycia wierzchnie uczniowie zabierają ze sobą do sal lekcyjnych.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Rodzice odprowadzają swoje dzieci i odbierają z boiska szkolnego (przed szkołą lub przed wejściem)
 7. Odrębnymi dokumentami ukażą Szczegółowe Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach, w związku z wystąpieniem epidemii na stronie internetowej szkoły: www.zsporzyny.pl.

 Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Ziemi Mazurskiej im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach.

 
 
 
 
31.08.2020

Kursy autobusów do szkoły ZSP Orzyny

Jeleniowo 7.00

Jabłonka wieś 7.05

 Nowe Kiejkuty 7.11

Jabłonka PKP 7.15

Rańsk 7.08

Orzyny kolonia 7.18

Miętkie 7.26 Przedszkolaki i klasy I-IV

Miętkie klasy V-VIII - 7.36

Targowo 7.35

 

Rozwóz w dniu 01.09.2020r. o godzinie 9.00

W autobusach konieczne jest zasłanianie nosa i ust

 
 
 
24.08.2020
 

 Szanowni Rodzice uczniów klasy I

W zakładce "Informacje dla Rodziców" znajduje się wiadomość dotycząca wyprawki dla ucznia klasy I.
 
 
 
 

CZAS TRWANIA LEKCJI
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
SZKOŁA PODSTAWOWA W ORZYNACH
 

7.05-7.45 -  świetlica dla uczniów dojeżdżających

1 lekcja – 7.45 – 8.30

2 lekcja – 8.35 – 9.20

3 lekcja – 9.25 – 10.10

4 lekcja – 10.15 – 11.00

DŁUGA PRZERWA

5 lekcja – 11.15 – 12.00

6 lekcja – 12.05 – 12.50

7 lekcja – 12.55 – 13.40

8 lekcja – 13.45 – 14.30